ขอคืนเงินประกันสัญญา

การขอคืนเงินประกันสัญญาต้องทำอย่างไร?