โรงแรมเรือนวลัย

         โรงแรมเรือนวลัย (Walailak Hospitality Center) ที่พักรับรองในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการห้องพักพร้อมอาหารเช้าระดับมาตรฐาน จำนวน 32 ห้อง (Deluxe Room) สะอาด สะดวกสบายพร้อมกับสัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามและบรรยากาศสบายๆ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ โบราณสถานตุมปัง (อยู่ภายในมหาวิทยาลัย) โบราณสถานโมคลาน โบราณสถานเขาคา และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพียง 15 กิโลเมตรเท่านั้น

         นอกจากบริการด้านห้องพักแล้ว เรือนวลัยยังให้บริการห้องประชุมสัมมนา บริการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยราคามิตรภาพและภายใต้งบประมาณที่หน่วยงาน/โครงการ ลูกค้าสามารถเลือกอาหาร อาหารว่าง ได้ตามความต้องการทั้งแบบบุฟเฟ่ต์หรือจะเป็น Box Set เพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการ ลดภาระของผู้ปฏิบัติงาน เป็นบริการอีกหนึ่งทางเลือกที่อำนวยความสะดวกสบายจากโรงแรมเรือนวลัย

อัตราค่าบริการประชุม/สัมมนา โรงแรมเรือนวลัย (ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง)

  • ราคา 900 บาท (ครึ่งวัน* ) ราคาชั่วโมงที่เกิน ชั่วโมงละ 250 บาท
  • ราคา 1,500 บาท (เต็มวัน**) ราคาชั่วโมงที่เกิน ชั่วโมงละ 250 บาท

หมายเหตุ  *  ราคาห้องประชุมครึ่งวัน หมายถึง สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

                  * *  ราคาห้องประชุมเต็มวัน หมายถึง สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการจัดเลี้ยง

  • อาหารว่าง แบบ Box Set ราคา 40-70 บาท
  • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ท่านละ 150-350 บาท
  • อาหารกลางวันแบบ Box Set ราคา 40-100 บาท

หมายเหตุ   * ทุกรายการราคายืดหยุ่นตามงบประมาณของหน่วยงาน/โครงการ

                   ** หากใช้บริการจัดเลี้ยงสำหรับอาหารและอาหารว่าง ไม่คิดค่าบริการห้องประชุมภายในโรงแรมเรือนวลัย