ลงพื้นที่จุดติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาและวิจัย

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน พร […]

ลงพื้นที่จุดติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาและวิจัย Read More »