20 กันยายน 2021

WU SHOP จำหน่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบตามกฎของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WU SHOP จำหน่ายชุดนักศึกษา เครื่องหมายนักศึกษามหาวิทยาล […]

WU SHOP จำหน่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบตามกฎของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกหอพักในภาคการศึกษา 2/2564 (รอบสมัครเพิ่ม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครเข้าอยู่หอพักในภาคการศึกษาที่

ประกาศผลการคัดเลือกหอพักในภาคการศึกษา 2/2564 (รอบสมัครเพิ่ม) Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯและผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินลงเยี่ยมชมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของหอพักนักศึกษาของห้องตัวอย่าง

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. นำโดย ศ.ดร.ธวัชชัย

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯและผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินลงเยี่ยมชมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของหอพักนักศึกษาของห้องตัวอย่าง Read More »