ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล.ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดแส็งแร็ง

               วันที่ 29 ตุลาคม 2564 (แรม 8 ค่ำ เดือน 1 …

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล.ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดแส็งแร็ง Read More »