31 ธันวาคม 2021

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ ประจำเดือนธันวาคม64

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.มงคล ธีระนา […]

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ ประจำเดือนธันวาคม64 Read More »

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน64

วันที่ 7 ธันวาคม 2564  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน64 Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.ลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ศึกษาดูงาน เ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.ลัยวลัยลักษณ์ Read More »