มกราคม 2022

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประจำเดือนมกราคม 2565

ศูนย์บริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมหน่ว […]

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประจำเดือนมกราคม 2565 Read More »

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True) ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญา (Small Cell) บริเวณเขตหอพักนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True) ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญา (Small Cell) บริเวณเขตหอพักนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาและการคืนค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาและการคืนค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2564 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครเข้าอยู่หอพักในภาคการศึกษา 3/2564 รอบที่ 2

ตามที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน กำหนดให้นักศึกษาสมัครเข้าอยู

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครเข้าอยู่หอพักในภาคการศึกษา 3/2564 รอบที่ 2 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ตามที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน กำหนดให้นักศึกษาหอพัก ที่ประ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2564 Read More »