มกราคม 2022

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประจำเดือนมกราคม 2565

ศูนย์บริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมหน่ว …

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประจำเดือนมกราคม 2565 Read More »

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True) ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญา (Small Cell) บริเวณเขตหอพักนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ …

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True) ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญา (Small Cell) บริเวณเขตหอพักนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครเข้าอยู่หอพักในภาคการศึกษา 3/2564 รอบที่ 2

ตามที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน กำหนดให้นักศึกษาสมัครเข้าอยู …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครเข้าอยู่หอพักในภาคการศึกษา 3/2564 รอบที่ 2 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ตามที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน กำหนดให้นักศึกษาหอพัก ที่ประ …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2564 Read More »