มีนาคม 2022

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความจำเป็น ต้องปิดห้องพัก ในหอพักลักษณะนิเวศ 3 เพื่อปรับปรุงห้องพัก

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความจำเป็น ต้องปิดห้องพัก ใ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความจำเป็น ต้องปิดห้องพัก ในหอพักลักษณะนิเวศ 3 เพื่อปรับปรุงห้องพัก Read More »

ประกาศผลการเลือกหอ/ห้องพัก นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 : Portfolio)

ตามที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน กำหนดให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึ

ประกาศผลการเลือกหอ/ห้องพัก นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 : Portfolio) Read More »

นโยบายหอพัก

นโยบายการจัดหอพักสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายกิจการหอ

นโยบายการจัดหอพักสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »