ประกาศผลการเลือกหอ/ห้องพัก นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 : Portfolio)

ตามที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน กำหนดให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึ […]

ประกาศผลการเลือกหอ/ห้องพัก นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 : Portfolio) Read More »