30 กรกฎาคม 2022

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ร้าน WU Shop ) ดำเนินการส่งมอบหนังสือตำรา แก่หอสมุด โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ร้าน WU Shop ) ดำเนินการส่งมอบหนังสือตำรา แก่หอสมุด โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565 เจ้าหน้าที่ประจำศูน […]

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ร้าน WU Shop ) ดำเนินการส่งมอบหนังสือตำรา แก่หอสมุด โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา Read More »

Property Management Center personnel Participate in alms giving activities and participated in the blessing ceremony On the occasion of the birthday of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak Krom Phra Sri Sawangkhawatana Worakatiya Rajanari

Property Management Center  personnel  Walailak Univers

Property Management Center personnel Participate in alms giving activities and participated in the blessing ceremony On the occasion of the birthday of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak Krom Phra Sri Sawangkhawatana Worakatiya Rajanari Read More »

ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัย 4 กรกฎาคม65

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »