สิงหาคม 2022

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล.

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ให้เกียรติเดินทางมายัง …

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล. Read More »

กิจกรรมภาคสนามสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565 อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีแ …

กิจกรรมภาคสนามสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน Read More »