มกราคม 2023

ศูนย์หนังสือ สนับสนุนของขวัญของรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.จ […]

ศูนย์หนังสือ สนับสนุนของขวัญของรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษา สมัครหอพักระหว่างภาค ผ่านระบบ ในวันที่ 18-19 มกราคม 2566 และ นักศึกษาย้ายหอพักที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนต่าง

1.นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษา สมัครหอพักระหว่างภาค ผ่านระบบ ในวันที่ 18-19 มกราคม 2566 และ นักศึกษาย้ายหอพักที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนต่าง Read More »

การสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566

การสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ปีการศึกษา

การสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566 Read More »

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ขอแจ้งข้อมูลเกี่

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนางสุพารัตน์ ไทยสุชาติ บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 64,000 บาท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนางสุพารัตน์ ไทยสุชาติ บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 64,000 บาท

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาช

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนางสุพารัตน์ ไทยสุชาติ บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 64,000 บาท Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษายืนยันสิทธิ์อยู่หอพักลักษณานิเวศ ภาคเรียนที่ 3/2565 และผลการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก

1.นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ และผลการชำระค่าธรรมเนียม

ประกาศรายชื่อนักศึกษายืนยันสิทธิ์อยู่หอพักลักษณานิเวศ ภาคเรียนที่ 3/2565 และผลการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก Read More »