กุมภาพันธ์ 2023

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล. จัดกิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริหารทรัพย์ […]

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล. จัดกิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ Read More »

ส่งมอบสินค้า

ศูนย์หนังสือ มวล. จัดส่งสินค้าแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือ มวล. จัดส่งสินค้าแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือ มวล. จัดส่งสินค้าแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Read More »