ตรวจสุขาภิบาลอาหาร

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล. จัดกิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริหารทรัพย์ …

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล. จัดกิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ Read More »