มีนาคม 2023

ศบท.ร่วมงานสถาปนา มวล.ครบ 31 ปี

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทําบุญเพื่อความเป็นสิริ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 Read More »

น้องรับอิ่มใจ พี่ให้อิ่มบุญ2

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกับ สหทัยมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดกิจกรรม “น้องรับอิ่มใจ พี่ให้อิ่มบุญ”

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยล

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกับ สหทัยมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดกิจกรรม “น้องรับอิ่มใจ พี่ให้อิ่มบุญ” Read More »

โครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ

ผู้อำนวยการและทีมงานศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่กิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ ในโซนโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ

ผู้อำนวยการและทีมงานศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่กิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ ในโซนโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »