เมษายน 2023

ตรวจ 5ส self audit

กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส Self Audit ครั้งที่2 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ดำเนินการตรวจประเมิน 5ส Self Audit …

กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส Self Audit ครั้งที่2 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน Read More »

วลัยลักษณ์สงกรานต์66

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดง …

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย Read More »