พฤษภาคม 2023

เตรียมรับนักศึกษาเข้าหอ

กิจกรรมเตรียมความพร้อม รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 บุคลากรศูนย์บริห

กิจกรรมเตรียมความพร้อม รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 1/2566 Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินได้รับมอบโล่และเกียติบัตร ผู้มีอุปการะทุนการศึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินได้รับมอบโล่และเกียติบัตร ผู้มีอุปการะทุนการศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินได้รับมอบโล่และเกียติบัตร ผู้มีอุปการะทุนการศึกษา Read More »