ติดต่อเรา

สำนักงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ตั้ง : อาคารสกหิจศึกษา 222 ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160

เบอร์โทรศัพท์ : 075-476369 (งานธุรการ)

                          075-476370 (งานบริหารพื้นที่เช่า)

                          075-476372 (งานโครงการร่วมทุน)

                          075-476555 (งานหอพักนักศึกษา)