Home / กิจกรรม 5ส / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ศูนย์บริหารทรัพย์สินเข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27