ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวพื้นที่ธุรกิจ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ภาพกิจกรรม

อบรม Lean & กิจกรรมนันทนาการ ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท

ศูนย์บริหารทรัพย์สินเข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27