Home / กิจกรรม 5ส / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Cafe' Amazon

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท จากร้าน Cafe’ Amazon เนื่องในโอกาสฉลองเปิดสาขาใหม่
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท จาก คุณพละ เกิดอินทร์ ผู้จัดการส่วนพัฒนา ร้าน Cafe’ Amazon บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ณ ร้าน Cafe’ Amazon สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการถือฤกษ์การเปิดสาขาใหม่ สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์