Waste(การจัดการขยะ)

1.นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติก

  1. กระดาษใช้แล้ว 1 หน้า ไปจัดทำสมุดเพื่อน้องในโครงการ “คืนชีพให้กระดาษ” ของบ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. กระดาษกระดาษที่ใช้แล้ว บริจาคในโครงการ “กระดาษหน้าที่ 3 เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น” ของมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  3. ถุงผ้า บริจาคในโครงการ “พกถุงผ้า มาใส่ยา งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดปัญหาขยะ” ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แคมเปญ “รักษ์โลก” เป็นแคมเปญที่รวม Green Product และ Green Canteen คือ การนำผลิตภัณฑ์ อาทิ แก้วน้ำ ปิ่นโต หรือภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไปรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีสัญลักษณ์ WU Go Green ก็จะได้รับส่วนลดค่าบริการทันที

ลดการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบ e-office

2.โครงการรณงค์การรีไซเคิลขยะ

ทั้งนี้ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้กำกับของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ได้จัดทำโครงการแยกขยะภายในศูนย์อาหารทุกจุด เพื่อสะดวกในการนำไปกำจัด เพราะขยะแต่ละประเภทมีกระบวนการกำจัดที่แตกต่างกัน   

อีกโครงการดีๆ คือ การรับบริจากขวดน้ำพลาสติก โดยแยกฝาขวดน้ำ ส่งไปที่ Precious Plastic Bangkok โครงการรีไซเคิลพลาสติก ที่มาของโปรเจกต์เปลี่ยนชีวิตของขยะพลาสติกซึ่งใครๆ ก็มองว่าไร้ค่าออกมาเป็นโปรดักต์สุดเก๋