ถอดปลั๊ก

1.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังาน

2.ปิดไฟ/ปิดแอร์ ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

3.ปรับแอร์ 25 ํc

4.ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน