News

ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัย 4 กรกฎาคม65

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์ส

อ่านเพิ่มเติ่ม »