ร้านค้าและพื้นที่เช่าโซนธุรกิจ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์


ธนาคารออมสิน
สาขา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ธนาคารออมสิน สาขามวล.
ไปรษณีย์ มวล.


ไปรษณีย์ไทย
สาขา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Café Amazon
สาขา อาคารเรียนรวม6

คาเฟ่ อเมซอล เรียนรวม6
7-11 มวล


7-ELEVEN
สาขา อาคารสถาปัตยกรรม


tops daily
สาขา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ท็อปเดลี่ มวล.
ตู้กดสินค้าอัตโนมัติ


ตู้กดสินค้าอัตโนมัติ


ร้านสถานี หวานเจี๊ยบ
ศูนย์อาหารช่อประดู่

สถานีหวานเจี๊ยบ
กิตติ มาร์ท


ร้านกิตติ มาร์ท
ศูนย์อาหารช่อประดู่


ร้านภูรี
ศูนย์อาหารช่อประดู่

ภูรี
U-store


U-Store
ศูนย์อาหารช่อประดู่


Advice
ศูนย์อาหารช่อประดู่

แอดไวท์ท่าศาลา มวล.
ร้านซ่อมแซมเสื้อผ้า


ร้านเคน&แคน
ศูนย์อาหารช่อประดู่


อาศรมยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาศรมยา มวล.
ไก่ทอด 5ดาว


ร้านไก่ทอด 5 ดาว
สาขา ข้าง 7-11 อาคารกิจกรรม


คาร์แคร์ บ้านรักรถ
ศูนย์รวมบริการรถ

คาร์แคร์
ทองหล่อคาเฟ่


ร้านทองหล่อ คาเฟ่
อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ร้านโอเอซิส

โอเอซิส
ประตูแดง


ร้านประตูแดง