หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หอพักลักษณานิเวศ 1 2 3 4
หอพักลักษณานิเวศ 5 7
หอพักลักษณานิเวศ 10 11 13
หอพักลักษณานิเวศ 14
หอพักลักษณานิเวศ 16
หอพักลักษณานิเวศ 17
หอพักลักษณานิเวศ 18
หอพัก WU Residence B1
หอพัก WU Residence B2 A1A2


รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหอพักได้ที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ฝ่ายงานกิจการหอพักนักศึกษาและบริการสุขภาพ
ในเวลาทำการ 075-476-555 และ 075-476-556 หรือ เพจเฟสบุ๊ค CPM Dormitory