หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนะนำหอพัก - หอ 1 2 3 4 10 11 14
แนะนำหอพัก - หอ 5 7
แนะนำหอพัก - หอ 16 17
หอพักปรับอากาศหญิง
แนะนำหอพัก - WURA
แนะนำหอพัก - WURB
แนะนำหอพัก - สิ่งอำนวยสะดวก
แนะนำหอพัก - สิ่งอำนวยสะดวก
แนะนำหอพัก - โรงพยาบาล


รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหอพักได้ที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ฝ่ายงานกิจการหอพักนักศึกษา
ในเวลาทำการ 075-476-555 และ 075-476-556 หรือ เพจเฟสบุ๊ค CPM Dormitory