หอพักนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

หอพักปรับอากาศ 1 2
หอพักหญิง 3 4 10 11 13 14
หอพักชาย 5 7
หอพักปรับอากาศ 16 17
หอพักปรับอากาศ 18
หอพักปรับอากาศ A1 A2
หอพักปรับอากาศ B1 B2
หอพักปรับอากาศรวม A1 A2
หอพักปรับอากาศรวม B1 B2
สิ่งอำนวยสะดวก
สิ่งอำนวยสะดวก (2)
โรงพยาบาล