ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวพื้นที่ธุรกิจ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

5ส Gallery

ภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส

โต๊ะทำงานก่อนทำกิจกรรม5ส
10 กรกฎาคม 2563

ภาพหลังทำกิจกรรม 5ส

โต๊ะทำงานหลังทำกิจกรรม 5ส
23 กรกฎาคม 2563
อุปกรณสำนักงานหลังทำกิจกรรม 5ส
23 กรกฎาคม 2563