สำรวจพื้นที่ร่วมทุน โครงการร้านอาหารริมน้ำ มวล.

             นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาและผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน พร้อมด้วย บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมทุนในโครงการร้านอาหารริมน้ำ ตลาดพื้นที่พาณิชย์ และโครงการหอพักฯ เพื่อสำรวจพื้นที่และออกแบบการดำเนินการโครงการ