ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมสำหรับบรรจุอาหาร ในร้านอาหาร ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ศูนย์อาหารช่อประดู่ หรือที่บรรดาชาววลัยลักษณ์ เรียกกันว่า โรงมืด….. หลายคนที่พึ่งเข้ามาอยู่ในรั้วแสด-ม่วง คงจะนึกภาพไม่ออกว่าเมื่อก่อนเป็นแบบไหน และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากขนาดไหน…….มีร้านค้า ร้านอาหารมากกว่า 50 ร้าน       สถานที่กว้างขวาง ร้านค้า ร้านอาหารเป็นระเบียบ มีสถานที่ประกอบกิจทางศาสนา โดยของศาสนาพุทธมี “ลานธรรม” ซึ่งอยู่ด้านหลัง และ ห้องละหมาด โฉมใหม่ สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรชาวมุสลิม