ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวพื้นที่ธุรกิจ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ลงพื้นที่ร่วมทุนในโครงการร้านอาหารริมน้ำ มวล.

นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาและผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน พร้อมด้วย บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมทุนในโครงการร้านอาหารริมน้ำ ตลาดพื้นที่พาณิชย์ และโครงการหอพักฯ เพื่อสำรวจพื้นที่และออกแบบการดำเนินการโครงการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *