Janjira Fungfuang

ท่านอ้นเยี่ยม มวล.

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมต้อนรับ “ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์” เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท่านอ้น วัชเรศร วิว

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมต้อนรับ “ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์” เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ศูนย์หนังสือ มวล. ให้การต้อนรับและแนะนำการบริการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

ศูนย์หนังสือ มวล. ให้การต้อนรับและแนะนำการบริการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับสำนักวิชาการบัญ

ศูนย์หนังสือ มวล. ให้การต้อนรับและแนะนำการบริการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน Read More »

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว นำทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีลงเรียนในรายวิชา ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงอาหาร 1 และ ศูนย์อาหารช่อประดู่ โดยการตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และมือ ผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ที่ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของผู้มาใช้บริการภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว น

นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงาน วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงาน วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโค

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงาน วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 11 มกราคา 2567 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการก

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 Read More »

ศูนย์หนังสือ มวล. มอบของขวัญของรางวัลสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ศูนย์หนังสือ มวล. มอบของขวัญของรางวัลสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 12 ม.ค. 2567 ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์หนังสือ มวล. มอบของขวัญของรางวัลสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 Read More »