Janjira Fungfuang

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน เตรียมความพร้อมให้บริการที่พักสำหรับคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ครั้งที่ 11 : 30 ปี อพ.สธ.

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลั …

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน เตรียมความพร้อมให้บริการที่พักสำหรับคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ครั้งที่ 11 : 30 ปี อพ.สธ. Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สินจัดประชุมเตรียมความพร้อมในงานถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกับสำนักวิชาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ในการกำกับ …

ศูนย์บริหารทรัพย์สินจัดประชุมเตรียมความพร้อมในงานถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกับสำนักวิชาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล.

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ให้เกียรติเดินทางมายัง …

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล. Read More »

กิจกรรมภาคสนามสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565 อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีแ …

กิจกรรมภาคสนามสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน Read More »

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ร้าน WU Shop ) ดำเนินการส่งมอบหนังสือตำรา แก่หอสมุด โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ร้าน WU Shop ) ดำเนินการส่งมอบหนังสือตำรา แก่หอสมุด โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565 เจ้าหน้าที่ประจำศูน …

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ร้าน WU Shop ) ดำเนินการส่งมอบหนังสือตำรา แก่หอสมุด โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา Read More »

Property Management Center personnel Participate in alms giving activities and participated in the blessing ceremony On the occasion of the birthday of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak Krom Phra Sri Sawangkhawatana Worakatiya Rajanari

Property Management Center  personnel  Walailak Univers …

Property Management Center personnel Participate in alms giving activities and participated in the blessing ceremony On the occasion of the birthday of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak Krom Phra Sri Sawangkhawatana Worakatiya Rajanari Read More »

ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัย 4 กรกฎาคม65

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร …

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน สนับสนุนทุนการศึกษา

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.ลัยวลัยลักษณ์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเป็นส่วนหน …

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.ลัยวลัยลักษณ์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา Read More »