ข่าวกิจกรรม

activity news

ท่านอ้นเยี่ยม มวล.

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมต้อนรับ “ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์” เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท่านอ้น วัชเรศร วิว […]

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมต้อนรับ “ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์” เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ศูนย์หนังสือ มวล. ให้การต้อนรับและแนะนำการบริการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

ศูนย์หนังสือ มวล. ให้การต้อนรับและแนะนำการบริการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับสำนักวิชาการบัญ

ศูนย์หนังสือ มวล. ให้การต้อนรับและแนะนำการบริการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน Read More »

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว นำทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีลงเรียนในรายวิชา ENH64-221 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงอาหาร 1 และ ศูนย์อาหารช่อประดู่ โดยการตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และมือ ผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ที่ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของผู้มาใช้บริการภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว น

นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงาน วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงาน วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโค

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงาน วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 11 มกราคา 2567 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการก

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 Read More »

ศูนย์หนังสือ มวล. มอบของขวัญของรางวัลสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ศูนย์หนังสือ มวล. มอบของขวัญของรางวัลสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 12 ม.ค. 2567 ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์หนังสือ มวล. มอบของขวัญของรางวัลสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับชมรมคริสเตียน มห

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4ปีติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4ปีติดต่อกัน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 UI GreenMetric World Univers

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4ปีติดต่อกัน Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย Read More »

ร่วมทำบุญตักบาตรเรือพระวัดเขาเหล็ก

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมทำบุญตักบาตรเรือพระวัดเขาเหล็ก ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2566 พระครูภัทรธรรมาภรณ์ เ

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมทำบุญตักบาตรเรือพระวัดเขาเหล็ก ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี Read More »