ข่าวกิจกรรม

activity news

ศบท.ร่วมงานสถาปนา มวล.ครบ 31 ปี

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทําบุญเพื่อความเป็นสิริ …

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 Read More »

น้องรับอิ่มใจ พี่ให้อิ่มบุญ2

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกับ สหทัยมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดกิจกรรม “น้องรับอิ่มใจ พี่ให้อิ่มบุญ”

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยล …

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมกับ สหทัยมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดกิจกรรม “น้องรับอิ่มใจ พี่ให้อิ่มบุญ” Read More »

โครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ

ผู้อำนวยการและทีมงานศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่กิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ ในโซนโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ …

ผู้อำนวยการและทีมงานศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่กิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ ในโซนโรงอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล. จัดกิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริหารทรัพย์ …

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล. จัดกิจกรรมโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ Read More »

ศูนย์หนังสือ สนับสนุนของขวัญของรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.จ …

ศูนย์หนังสือ สนับสนุนของขวัญของรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ Read More »

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนางสุพารัตน์ ไทยสุชาติ บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 64,000 บาท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนางสุพารัตน์ ไทยสุชาติ บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 64,000 บาท

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาช …

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนางสุพารัตน์ ไทยสุชาติ บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 64,000 บาท Read More »

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรมทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวร

จากกรณีที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ …

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรมทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวร Read More »

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประชุมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือการดูแลและบำรุงรักษา กล้องวงจรปิดในหอพักนักศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-10.00 น. รองศาสตราจารย …

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประชุมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือการดูแลและบำรุงรักษา กล้องวงจรปิดในหอพักนักศึกษา Read More »