Wilawan Phuensunthon

การสมัครเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกชั้นปี

การสมัครเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึก […]

การสมัครเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกชั้นปี Read More »

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาหอพักประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อหารือร่วมแนวทางในการดูแลนักศึกษาหอพัก และกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหอพัก

ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาหอพักประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่

ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาหอพักประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อหารือร่วมแนวทางในการดูแลนักศึกษาหอพัก และกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหอพัก Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน โดยฝ่ายหอพักนักศึกษาส่งมอบฟูกนอนให้กับผู้นำชุมชน อบต.ท่าขึ้น และ ไทยบุรี เพื่อนำไปส่งมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนใช้ประโยชน์ต่อไป

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ศูนย์บริหารทรัพย์สินโดยฝ่าย

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน โดยฝ่ายหอพักนักศึกษาส่งมอบฟูกนอนให้กับผู้นำชุมชน อบต.ท่าขึ้น และ ไทยบุรี เพื่อนำไปส่งมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนใช้ประโยชน์ต่อไป Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ ยืนยันสิทธิ์อยู่หอพักต่อ ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ ยืนยันสิทธิ์อยู่ห

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ ยืนยันสิทธิ์อยู่หอพักต่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 Read More »

ฝ่ายหอพักนักศึกษาเปิดระบบรับสมัครนักศึกษาหอพัก ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่มีความประสงค์สมัครเป็นนักศ

ฝ่ายหอพักนักศึกษาเปิดระบบรับสมัครนักศึกษาหอพัก ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. Read More »