News EN

ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัย 4 กรกฎาคม65

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร …

บุคลากรศูนย์บริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »