ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวพื้นที่ธุรกิจ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

เพิ่มเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>>เพิ่มเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ของเครือข่าย AIS DTAC และ TRUE ให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษาและบริเวณใกล้เคียง
>>เพิ่มเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ เครือข่ายAIS บริเวณด้านหลังอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ซึ่งจะครอบคลุมในทุกพื้นที่การใช้งานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *