ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวพื้นที่ธุรกิจ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด เพื่อสำรวจและวางโครงสร้างในการติดตั้ง WIFI ภายใน มวล.

          วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริหารทรัพย์สินได้ลงพื้นที่ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด เพื่อสำรวจและวางโครงสร้างในการติดตั้ง WIFI ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น พื้นที่ศูนย์อาหารช่อประดู่ อาคารกิจกรรม และหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 1 (หอพักนักศึกษา 1,2,13,14) เพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาณ WIFI ให้แก่กลุ่มนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *