ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวพื้นที่ธุรกิจ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ลงพื้นที่จุดติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาและวิจัย

         วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน): GISTDA ลงพื้นที่จุดติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาและวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งนักศึกษาและนักวิจัยของ มวล.จะสามารถศึกษา เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ จากการติดตั้งดาวเทียมเพื่อการศึกษาฯครั้งนี้ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *