รับสมัครผู้เสนอราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563-2565

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้เสนอราคา เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 – 2565

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือห้างร้านที่มีอาชีพประกอบกิจการด้านถ่ายภาพ โดยเป็นเจ้าของกิจการและมีห้องปฏิบัติการในการถ่ายภาพ ช่างภาพต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์
  2. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ถ่ายภาพบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของรัฐมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

*กำหนดยื่นซองเสนอราคาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ถ่ายภาพ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองเสนอราคาคัดเลือกในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจขอรับเอกสารการเสนอราคาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ถ่ายภาพได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร เลขที่ 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7567-3859-60 หรือ 0-2298-0244-5 ในวันและเวลาราชการ


#ถ่ายภาพบัณฑิต #รับปริญญา #มวล #WU #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #ศูนย์บริหารทรัพย์สิน #walailakUniversity


Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.