ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>>เพิ่มเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในพื้นที่มหาวิท …

เพิ่มเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ม.เทคโนโลยีสุรนารี มาดูงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล.

อธิการบดี มวล. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพั …

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ม.เทคโนโลยีสุรนารี มาดูงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน มวล. Read More »

ลงพื้นที่ร่วมทุนในโครงการร้านอาหารริมน้ำ มวล.

นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาและผู้อ …

ลงพื้นที่ร่วมทุนในโครงการร้านอาหารริมน้ำ มวล. Read More »