งานที่ 5 หอพักนักศึกษา

หอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการบริหารจัดการของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ได้บริการจัดหอพักสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี แบ่งเป็นสัดส่วนระหว่างนักศึกษาชาย-หญิง และชั้นปีอื่น ๆ ไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะพักในมหาวิทยาลัย จำนวน 5,500 เตียง จำนวน 15 หอ
โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้
1. หอพัก Superior หอชาย มี2 หอ (หอพักลักษณานิเวศ 5, 7) / หอหญิง มี 8 หอ (หอพักลักษณานิเวศ1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14)
ลักษณะห้องพัก ห้องธรรมดา (Superior) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำรวม เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ค่าหอพัก/คน/ภาค 2,700 บาท สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
• เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูกนอน)
• โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
• ตู้เสื้อผ้า
• ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)

2. หอพัก Deluxe หอชาย มี 1 หอ (หอพักลักษณานิเวศ 17) / หอหญิง มี 1 หอ (หอพักลักษณานิเวศ16)
ลักษณะห้องพัก ห้องปรับอากาศ (Deluxe) สำหรับ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,500 บาท สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
• เตียงนอน 2 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
• โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
• ตู้เสื้อผ้า
• ห้องน้ำภายในห้องพัก
• ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามที่ใช้จริง หน่วยละ 5 บาท

3. หอพัก Suite หอหญิง 1 หอ (หอพักลักษณานิเวศ 18)
ลักษณะห้องพัก ห้องปรับอากาศ (Suite) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำภายในห้อง ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,800 บาท สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
• เตียงนอน 4 เตียง (พร้อมฟูกนอน)
• 2 ห้องนอน 1 ห้องทำงาน
• โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
• ตู้เสื้อผ้า
• ชุดรับแขก 1 ชุด
• ห้องน้ำภายในห้องพัก
• ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามที่ใช้จริง หน่วยละ 5 บาท

4. หอพัก WU RESIDENCE อาคาร A หอหญิง (A1 – A2) และอาคาร B (B1หอชาย – B2หอหญิง)
ลักษณะห้องพัก WU RESIDENCE ห้องปรับอากาศ Private Room หอพักระดับพรีเมียร์ม ค่าบริการห้องพักเป็นรายเดือน สามารถพักได้ 2 คนต่อห้อง โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล (ค่าหอพักคนละ 2,500 บาท/คน/ต่อเดือน)
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
• เตียงนอนสองเตียงพร้อมฟูกนอน
• โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้
• ตู้เสื้อผ้า
• อ่างล้างจาน
• ห้องน้ำภายในห้องพัก
• ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือน หน่วยละ 5 บาท

หมายเหตุ : อาคารหอพัก WU Residence เป็นหอพักที่มีห้องพักรองรับการให้บริการนักศึกษาพิเศษ (ห้องพักสำหรับคนพิการ) 

We have a reasonable accommodation policy or strategy for people with disabilities, including adequate funding