19 กุมภาพันธ์ 2021

ศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด เพื่อสำรวจและวางโครงสร้างในการติดตั้ง WIFI ภายใน มวล.

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริหารทรัพย์สินได้ …

ศูนย์บริหารทรัพย์สินลงพื้นที่ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด เพื่อสำรวจและวางโครงสร้างในการติดตั้ง WIFI ภายใน มวล. Read More »