สิงหาคม 2021

แจ้งย้ายจุดติดตั้งร้านกาแฟ Amazon ไปอยู่ภายในชั้น 1 อาคารเรียนรวม 6

เนื่องจากร้านกาแฟ Amazon จะดำเนินการย้ายจุดติดตั้งร้านจ […]

แจ้งย้ายจุดติดตั้งร้านกาแฟ Amazon ไปอยู่ภายในชั้น 1 อาคารเรียนรวม 6 Read More »

ปิดบริการชั่วคราว 7-11 สาขาอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ปิดให้บริการชั่วคราว ร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven สาขาอาคารสถ

ปิดบริการชั่วคราว 7-11 สาขาอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »