กันยายน 2021

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1 ที่ได้จองหอพักเสริม อาคารR2 ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และได้ดำเนินการย้ายหอพัก กลับเข้ามาในเขตพื้นที่หอพักนักศึกษา ปกติ (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1 ที่ได้จองหอพักเสริม […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1 ที่ได้จองหอพักเสริม อาคารR2 ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และได้ดำเนินการย้ายหอพัก กลับเข้ามาในเขตพื้นที่หอพักนักศึกษา ปกติ (รอบที่ 1) Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564

ตามที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน กำหนดให้นักศึกษาหอพัก ที่ประ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564 Read More »

นักศึกษาผู้ชายหอพักR2 ที่สนใจจะย้ายหอพักมาอยู่หอลักษณานิเวศและหอพัก WU Residence B1

นักศึกษาชายชั้นปีที่ 1 ที่ได้จองหอพักเสริม อาคาร R2 ในภ

นักศึกษาผู้ชายหอพักR2 ที่สนใจจะย้ายหอพักมาอยู่หอลักษณานิเวศและหอพัก WU Residence B1 Read More »

WU SHOP จำหน่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบตามกฎของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WU SHOP จำหน่ายชุดนักศึกษา เครื่องหมายนักศึกษามหาวิทยาล

WU SHOP จำหน่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบตามกฎของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกหอพักในภาคการศึกษา 2/2564 (รอบสมัครเพิ่ม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครเข้าอยู่หอพักในภาคการศึกษาที่

ประกาศผลการคัดเลือกหอพักในภาคการศึกษา 2/2564 (รอบสมัครเพิ่ม) Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯและผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินลงเยี่ยมชมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของหอพักนักศึกษาของห้องตัวอย่าง

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. นำโดย ศ.ดร.ธวัชชัย

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯและผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินลงเยี่ยมชมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของหอพักนักศึกษาของห้องตัวอย่าง Read More »