ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ตามที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน กำหนดให้นักศึกษาหอพัก ที่ประสงค์จะอยู่หอพักต่อในภาคการศึกษาที่ 3/2564 ยืนยันการอยู่หอพัก และชำระค่าธรรมเนียมหอพัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการชำระค่าธรรมเนียม โดยข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากนักศึกษาชำระหลังวันดังกล่าว จะมีสถานะ “ค้างชำระ” ซึ่งระบบจะปรับสถานะให้เรียบร้อยหลังจากดำเนินการภายใน 3 วัน โดยให้นักศึกษาติดตามสถานะได้ ผ่าน ระบบ CES หากไม่ถูกต้อง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน โทร. 075 476 555 – 6 หรือ inbox เพจ>> CPM Dormitory

2. การชำระค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการขอย้ายหอพัก และนักศึกษาที่สมัครหอพัก(รอบที่ 2) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2564

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก หากประสงค์จะอยู่หอพักในภาคการศึกษาที่ 3/2564 สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มกราคม 2564 หากไม่ชำระเงินถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การอยู่หอพักภาคเรียนที่  3 /2564 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพักได้ 2 ช่องทาง คือ
– ชำระผ่าน https://ces.wu.ac.th/registrar/login.asp โดยสามารถสแกน QR CODE
– ชำระหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลักษณ์ ในวันและเวลาทำการ

3. การรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2564 ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศให้เปิดการเรียนการสอนปกติ (On site) ในภาคการเรียนที่ 3/2564 และหอพักนักศึกษาเปิดให้นักศึกษารายงานตัวเข้าอยู่หอพักได้เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในหอพักมหาวิทยาลัยได้สูงสุด จึงขอความร่วมมือนักศึกษาโปรดตอบแบบสอบถามคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก่อนเดินทางมารายงานตัวเข้าหอพัก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL3hSZCObRbH-C8fq9yIN7JadNKZJegVPN9UMcRi4QXNUjgA/viewform-24

รายละเอียดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2565 ดังนี้

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2564

 

4.นักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก กรณีการย้ายหอพัก หรือ ดำเนินการสมัครหอพักใหม่  (รอบที่ 2)  สามารถติดตามการประกาศรายชื่อการอยู่หอพักในภาคเรียนที่ 3 /2564 ได้ที่หน้าเพจ  ภายในเดือน มกราคม 2565 นี้

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (รายชื่อเรียงตามหมายเลขห้อง)
• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 1

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 3

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 4

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 5

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 7

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 10

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 11

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 13

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 14

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 16

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 17

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก หอลักษณานิเวศ 18

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก WU Residence : B1

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก WU Residence : B2

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก WU Residence : A1

• รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก WU Residence : A2

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.