กุมภาพันธ์ 2022

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เลือกหอพัก/ห้องพัก ในวันที่ 3- 9 มีนาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 1 : PORTFOLIO)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เลือกหอพัก/ห้องพัก  ในวั […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เลือกหอพัก/ห้องพัก ในวันที่ 3- 9 มีนาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 1 : PORTFOLIO) Read More »

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการจองหอพัก (รอบที่ 1 portfolio)

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการจองหอพัก (รอบที

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการจองหอพัก (รอบที่ 1 portfolio) Read More »

Q&A การรับสมัครนักศึกษาหอพักนักศึกษาใหม่ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

Q&A การรับสมัครนักศึกษาหอพักนักศึกษาใหม่ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

คำถาม – มีคำตอบกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลัก

Q&A การรับสมัครนักศึกษาหอพักนักศึกษาใหม่ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565 Read More »

กำหนดการรับสมัครหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 : PORTFOLIO)

วันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2565 จองหอพักนักศึกษาโดยชำระค่า

กำหนดการรับสมัครหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 : PORTFOLIO) Read More »