ประกาศผลการเลือกหอพัก/ห้องพัก (รอบที่ 2 ) สำหรับนักศึกษารอบ TCAS 1-3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการเลือกหอพัก/ห้องพัก (รอบที่ 2 ) สำหรับนักศึกษารอบ TCAS 1-3 ปีการศึกษา 2565

***ตามที่ได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 *** (รอ […]

ประกาศผลการเลือกหอพัก/ห้องพัก (รอบที่ 2 ) สำหรับนักศึกษารอบ TCAS 1-3 ปีการศึกษา 2565 Read More »