31 พฤษภาคม 2022

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2565)  ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มีการจัด

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 Read More »

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่1/2565

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่1/2565

ศูนย์บริหารทรัพย์สินประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่1/2565 Read More »