พฤศจิกายน 2022

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประชุมศูนย์บริหารทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 Read More »

กำหนดการยืนยันสิทธิ์อยู่หอพักและลาออกไม่พักต่อในเทอม 3

สำหรับนักศึกษาหอพักชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ไม่ประสงค์อยู่

กำหนดการยืนยันสิทธิ์อยู่หอพักและลาออกไม่พักต่อในเทอม 3 Read More »

วันสุดท้ายของชำระเงินรอบสมัคร เดือนพฤศจิกายน 2565

วันนี้วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมหอพักของนักศึกษาท

วันสุดท้ายของชำระเงินรอบสมัคร เดือนพฤศจิกายน 2565 Read More »