มอ.ดูงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงานงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส และบุคลากรฝ้ายหอพักนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลการ ฝ่ายวิจัยวิชาการและพัฒนานักศึกษา และฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มาศึกษาดูงานงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและผู้นำนักศึกษาที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ และผักดันให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เห็นรูปแบบวิธีการที่แตกต่างในการจัดกิจกรรมของสถาบันอื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

          ในการศึกษาดูงาน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการหอพักดังนี้
          1.จำนวนหอพัก/ห้องพักที่บริการ
          2.จำนวนบุคลากรของฝ่ายหอพัก
          3.บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าหอพัก
          4.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหอพัก
          5.การบริหารหอพักภายใต้ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
          6.การจัดการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆของหอพักนักศึกษา
          7.บริการต่างที่อำนวยความสะดวกในหอพัก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.