ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงาน วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงาน วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาศูนย์บริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ศูนย์บริหารทรัพย์สินจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาศูนย์บริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณโรงแรม ขนอม คาบานา บีช รีสอร์ท เพื่อวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์บริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเป็นหน่วยงานที่สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร ให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงานและองค์กร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.